Новини

Важно съобщение за потребителите на природен газ!

Уважаеми клиенти, Във връзка с извършване на неотложни строителни дейности на основен разпределитен газопровод от газоразпределителната мрежа на „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД, уведомяваме Ви, че считано от 10.10.2022 г. (понеделник) са…

Съобщение за авария село гара Елин Пелин 13/09/2022

Багер скъса отклонение на разпределителен газопровод, село гара Елин Пелин улица "Синанец" на 13 септември, към 13 часа. Причината е, че се извършват строителни дейности по подмяна на водопроводна мрежа.…

“Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване на цени за регулаторен период 2023 г. – 2027 г. за клиенти на територията на община Елин Пелин

На основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, “Газо-енергийно дружество - Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване…

Уведомление за приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност

Уважаеми абонати на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД, Във връзка с приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приет със Закона за държавния бюджет на Република…

Получаване на фактури в електронен вариант

Уважаеми битови абонати за ваше улеснение Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД считано от 06.04.2022 година предлага изпращането на фактурите за потребен природен газ по електронна поща. За тази цел е…

Нов електронен портал за проверка на фактурите за газ

Уважаеми абонати на “Газо-енергийно дружество Елин Пелин”  ЕООД, Във връзка с изготвянето на нов електронен потребителски портал ви уведомяваме следното: Считано от 01.04.2022 год., “Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД извърши…

Относно програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ

През м. януари 2022 г. е одобрена програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТЕКУЩИ СМЕТКИ

Във връзка с влошената епидемиологична обстановка и големият брой новорегистрирани случаи на заразени с COVID-19 в страната, препоръчваме плащането на всички текущи задължения към "Газо-енергийно дружество - Елин Пелин" ЕООД…