March 2024

View all on this date written articles further down below.

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, до края на месец март и…

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в рамките на месец март ще…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2024г.

Решение № Ц-4 от 01.03.2024г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-3 от 05.03.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…