Газо-енергийно дружество Елин Пелин

View all authors posts further down below.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2023г.

Решение № Ц-23 от 01.11.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-11 от 02.11.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.10.2023г.

Решение № Ц-22 от 01.10.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-10 от 10.10.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2023г.

Решение № Ц-20 от 01.09.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-9 от 05.09.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.08.2023г.

Решение № Ц-19 от 01.08.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-8 от 02.08.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.07.2023г.

Решение № Ц-16 от 01.07.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-7 от 10.07.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Извършване на профилактика на газопреносната мрежа в село Мусачево

Уважаеми абонати, Днес 20.06.23 ще се извършва профилактика на част от мрежата в село Мусачево.  Планираните дейности ще се извършват в срок от два дни. Профилактиката ще бъде на два…

Планови изпитания

Уважаеми абонати, Уведомяваме Ви, че към настоящия момент приключиха дейностите по провеждане на изпитания на линия 58ZC058P01ELPL-S  и газоподаването е възстановено. Необходимо е да бъдат предприети действия по рестарт на…

Съобщение за авария в град Елин Пелин

При извършване на строителни дейности от ВиК София, клон Елин Пелин е скъсан разпределителен газопровод на ул. "Лесновска" и бул. "Новоселци", в град Елин Пелин. Газопровода засяга улици "Лесновска", бул.…

Уведомление за планови изпитания

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 33 от Общите условия  към договорите за доставка на природен газ за битови нужди на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за територията на община…