Газо-енергийно дружество Елин Пелин

View all authors posts further down below.

УВЕДОМЛЕНИЕ – ПРОМЯНА БАНКОВА СМЕТКА

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕДИНЕНИЕТО НА БАНКИ ОББ АД И РАЙФАЙЗЕН ЕАД ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НОВАТА СМЕТКА, ПО КЯТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД…

Съобщение за авария в село гара Елин Пелин

Поради неправомерни действия на външни лица е затворен кран на тръба ф63 в село гара Елин Пелин при което е спряно газоподаването в северозападните квартали на селото по следните улици:…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2024г.

Решение Ц-5 от 01.04.2024г. на КЕВР Решение Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-4 от 10.04.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение…

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, до края на месец март и…

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в рамките на месец март ще…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2024г.

Решение № Ц-4 от 01.03.2024г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-3 от 05.03.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в рамките на месец февруари ще…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2024г.

Решение № Ц-3 от 01.02.2024г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-2 от 02.02.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…