August 2022

View all on this date written articles further down below.

“Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване на цени за регулаторен период 2023 г. – 2027 г. за клиенти на територията на община Елин Пелин

На основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, “Газо-енергийно дружество - Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.08.2022г.

Решение No Ц-22 от 12.08.2022г.  на КЕВР Заповед No Ц-8 от 15.08.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №…

Уведомление за приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност

Уважаеми абонати на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД, Във връзка с приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приет със Закона за държавния бюджет на Република…