April 2022

View all on this date written articles further down below.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г. Решение Ц-13 от 01.04.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.04.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във…

Получаване на фактури в електронен вариант

Уважаеми битови абонати за ваше улеснение Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД считано от 06.04.2022 година предлага изпращането на фактурите за потребен природен газ по електронна поща. За тази цел е…

Нов електронен портал за проверка на фактурите за газ

Уважаеми абонати на “Газо-енергийно дружество Елин Пелин”  ЕООД, Във връзка с изготвянето на нов електронен потребителски портал ви уведомяваме следното: Считано от 01.04.2022 год., “Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД извърши…