February 2022

View all on this date written articles further down below.

Относно програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ

През м. януари 2022 г. е одобрена програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г. Решение Ц-7 от 01.02.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.02.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…