1. Прехвърляне на партида:

 • Битови потребители – 30.00 лв.
 • Стопански  потребители – 60.00 лв.

2. Възстановяване спряно газоподаване на абонати с просрочени задължения:

 • Битови потребители – 30.00 лв.
 • Стопански потребители – 100.00 лв.

3. Съгласуване на скици, визи и предоставяне на изходни данни:

 • Битови потребители – 25.00 лв.
 • Стопански потребители – 100.00 лв.

4. Съгласуване на инвестиционни проекти и изготвяне на становища:

 • Битови потребители – 50.00 лв.
 • Стопански потребители – 100.00 лв.

5. Съгласуване на инвестиционни проекти и изготвяне на становища за проекти с по-голям брой чертежи от стандартните – таксите по т. 4 плюс 45.00 лв. на всеки допълнителен чертеж.

6. Съгласуване проект на СГИ /сградна газова инсталация/

 • СГИ на Многофамилна жилищна сграда / и изговяне на становище. – 100 лв.
 • СГИ на Еднофамилна жилищна сграда / и изговяне на становище. – 50 лв.

7. Аварийни посещения:

 • За битови потребители с договор за абонаментно обслужване  такса – 25.00 лв.
 • За битови потребители без договор за абонаментно обслужване такса – 50.00 лв.

8. Проверка на разходомер – 45 лв.

 • Забележка – при установено несъответствие разхода за проверката се поема от ГЕД

9. Продажба на части

 • С надценка 25% от цената на последната доставка

10. Сондаж с къртица

 • Ф 50 мм – 50 лв. /метър
 • Ф 75 мм – 80 лв. /метър
 • Ф 100 мм – 100 лв. /метър

11. Електродифузно заваряване на PE тръби и фитинги.

 • Една заварка 20 лв.
 • Повече от две заварки 15 лв./1 зав.

12. Наем на диамантено-пробивна машина

 • На ден 50 лв.

13. Изместване на отклонение на битов потребител

 • До 5.00м. – 500 лв.
 • Над 5.00м. – съгласно оферта
 • Изместване на отклонение на стопански потребител – съгласно оферта

14. Смяна на табло /ГРИТ/ на битов потребител демонтаж и монтаж 250 лв.

Посочените цени са без вкл. ДДС.