Цени

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2023г.

Решение № Ц-7 от 01.04.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-4 от 10.04.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2023г.

Решение № Ц-6 от 01.03.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-3 от 02.03.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2023г.

Решение № Ц-5 от 01.02.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-2 от 02.02.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.01.2023г.

Решение № Ц-1 от 01.01.2023 на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022 на КЕВР Заповед № Ц-1 от 03.01.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.12.2022г

1. Решение Ц-26 от 01.12.2022 на КЕВР 2. Заповед No Ц-13 от 02.12.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2022г – изменение от 25.11.2022

1. Решение Ц-25 от 01.11.2022 на КЕВР. 2. Заповед No Ц-12 от 25.11.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2022 г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2022 г. Решение Ц-25 от 01.11.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.11.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.10.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.10.2022г. Решение Ц-24 от 01.10.2022 на КЕВР на КЕВР Заповед цени в сила от 01.10.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2022г. Решение Ц-23 от 01.09.2022 на КЕВР на КЕВР Заповед цени в сила от 01.09.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“…