Цени природен газ

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2023г.

Решение № Ц-20 от 01.09.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-9 от 05.09.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.08.2023г.

Решение № Ц-19 от 01.08.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-8 от 02.08.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.07.2023г.

Решение № Ц-16 от 01.07.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-7 от 10.07.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.06.2023г.

Решение № Ц-11 от 01.06.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-6 от 02.06.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2023г.

Решение № Ц-8 от 01.05.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-5 от 02.05.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2023г.

Решение № Ц-7 от 01.04.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-4 от 10.04.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2023г.

Решение № Ц-6 от 01.03.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-3 от 02.03.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2023г.

Решение № Ц-5 от 01.02.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-2 от 02.02.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.01.2023г.

Решение № Ц-1 от 01.01.2023 на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022 на КЕВР Заповед № Ц-1 от 03.01.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…