Цени

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.07.2024г.

Решение № Ц-19 от 01.07.2024г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-7 от 08.07.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2024г.

Решение № Ц-14 от 01.06.2024г. на КЕВР Решение Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-6 от 03.06.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2024г.

Решение Ц-5 от 01.04.2024г. на КЕВР Решение Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-4 от 10.04.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2024г.

Решение № Ц-4 от 01.03.2024г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-3 от 05.03.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2024г.

Решение № Ц-3 от 01.02.2024г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-2 от 02.02.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.01.2024г.

Решение № Ц-1 от 01.01.2024г.  на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-1 от 10.01.2024г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.12.2023г.

Решение № Ц-26 от 01.12.2023г.на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-12 от 04.12.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2023г.

Решение № Ц-23 от 01.11.2023г. на КЕВР Решение № Ц-28 от 30.12.2022г. на КЕВР Заповед № Ц-11 от 02.11.2023г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба…