Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ – ПРОМЯНА БАНКОВА СМЕТКА

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕДИНЕНИЕТО НА БАНКИ ОББ АД И РАЙФАЙЗЕН ЕАД ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НОВАТА СМЕТКА, ПО КЯТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД…

Съобщение за авария в село гара Елин Пелин

Поради неправомерни действия на външни лица е затворен кран на тръба ф63 в село гара Елин Пелин при което е спряно газоподаването в северозападните квартали на селото по следните улици:…

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, до края на месец март и…

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в рамките на месец март ще…

Проверка на разходомери

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в рамките на месец февруари ще…

Проверка разходомери по график

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в периода от 10.01.2024 г. до 19.01.2024 г. ще…

Извършване на профилактика на газопреносната мрежа в село Мусачево

Уважаеми абонати, Днес 20.06.23 ще се извършва профилактика на част от мрежата в село Мусачево.  Планираните дейности ще се извършват в срок от два дни. Профилактиката ще бъде на два…

Планови изпитания

Уважаеми абонати, Уведомяваме Ви, че към настоящия момент приключиха дейностите по провеждане на изпитания на линия 58ZC058P01ELPL-S  и газоподаването е възстановено. Необходимо е да бъдат предприети действия по рестарт на…