Новини

Извършване на профилактика на газопреносната мрежа в село Мусачево

Уважаеми абонати, Днес 20.06.23 ще се извършва профилактика на част от мрежата в село Мусачево.  Планираните дейности ще се извършват в срок от два дни. Профилактиката ще бъде на два…

Планови изпитания

Уважаеми абонати, Уведомяваме Ви, че към настоящия момент приключиха дейностите по провеждане на изпитания на линия 58ZC058P01ELPL-S  и газоподаването е възстановено. Необходимо е да бъдат предприети действия по рестарт на…

Съобщение за авария в град Елин Пелин

При извършване на строителни дейности от ВиК София, клон Елин Пелин е скъсан разпределителен газопровод на ул. "Лесновска" и бул. "Новоселци", в град Елин Пелин. Газопровода засяга улици "Лесновска", бул.…

Уведомление за планови изпитания

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 33 от Общите условия  към договорите за доставка на природен газ за битови нужди на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за територията на община…

Инвестиционно предоложение за Изграждане на газопроводно отклонение

Инвестиционно предоложение за Изграждане на газопроводно отклонение на обект "База за производство и търговия на строителни продукти" в УПИ I-150, кв. 8, с. Равно поле, община Елин Пелин. РИОСВ -…

Проверка разходомери по график

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в периода от 06.06.2023 г. до 16.06.2023 г. ще…

Проверка разходомери по график

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в периода от 12.05.2023 г. до 16.05.2023 г. ще…

Съобщение за авария в град Елин Пелин

При извършване на аварийно-възтановителни работи от ВиК София, клон Елин Пелин е скъсан разпределителен газопровод на улица "хан Аспарух" и улица "Васил Априлов", град Елин Пелин. Спряно е газоподаването в…

Уведомление до битовите абонати

Във връзка с изискването на Чл. 263 ал. 3 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Газопроводите…

Важно съобщение за потребителите на природен газ!

Уважаеми клиенти, Във връзка с извършване на неотложни строителни дейности на основен разпределитен газопровод от газоразпределителната мрежа на „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД, уведомяваме Ви, че считано от 10.10.2022 г. (понеделник) са…