May 13, 2024 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕДИНЕНИЕТО НА БАНКИ ОББ АД И РАЙФАЙЗЕН ЕАД ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ НОВАТА СМЕТКА, ПО КЯТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПЛАЩАНИЯ КЪМ „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД СЛЕД 13.05.2024г. Е КАКТО СЛЕДВА:
БАНКА: ОББ АД
IBAN: BG85 UBBS 8155 1009 9063 43