March 5, 2024 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

Уважаеми клиенти,

 

Цената на природния газ за битови потребители е както следва:

 

 

    • Месец януари 2024г. – 1.34лв. с вкл. ДДС за 1 куб.м.

    • Месец февруари 2024г. – 1.25лв. с вкл. ДДС за 1 куб.м.

    • Месец март 2024г. – 1.08лв. с вкл. ДДС за 1 куб.м.