January 9, 2024 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД  уведомява, че в изпълнение на задължението за периодична метрологична проверка в оторизирана лаборатория на средствата за търговско измерване, в периода от 10.01.2024 г. до 19.01.2024 г. ще се подменят разходомери за клиенти на дружеството, разположени както следва:

град Елин Пелин:

бул. България ул. Иглика ул. Васил Априлов ул. Средец
бул. Витоша ул. Калоян ул. Вихрен ул. Средна гора
бул. Новоселци ул. Кирил и Методий ул. Георги Бакалов ул. Стара Планина
бул. София ул. Климент Охридски ул. Георги Сава Раковски ул. Стоян Михайловски
пл. Независимост ул. Лев Толстой ул. Детелина ул. Тодор Каблешков
пл. Николай Чудотворец ул. Лесновска ул. Дунав ул. Трети март
ул. Акация ул. Липа ул. Елин Пелин ул. Филип Тотю
ул. Алеко Константинов ул. Любен Каравелов ул. Захари Стоянов ул. Цар Асен I
ул. Ангел Кръплев ул. Мургаш ул. Здравец ул. Цар Симеон
ул. Ангел Кънчев ул. Никола Йовков Вапцаров ул. Зорница ул. Чавдар Войвода
ул. Асен Златаров ул. Никола Петков ул. Ивайло ул. Шейново
ул. Баба Тонка Обретенова ул. Патриарх Евтимий ул. Иван Вазов ул. Янтра
ул. Бузлуджа ул. Синчец