January 8, 2024 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

СЧИТАНО ОТ 01.01.2024г. ВСИЧКИ ТЕКУЩИ СМЕТКИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПЛАЩАНИ В КАСИТЕ НА EASYPAY, FASTPAY И БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД В ЦЯЛАТА СТРАНА, ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА EPAY И ON LINE БАНКИРАНЕ, В СЕКЦИЯ БИТОВИ СМЕТКИ НА СЪОТВЕТНАТА БАНКА. ЗА ЦЕЛТА ИДЕНТИФИКАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕ ИЗВЪРШВА С КИН – НОМЕРА НА КЛИЕНТА, ПОСОЧЕН ВЪВ ФАКТУРАТА.