June 17, 2023 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

Уважаеми абонати,

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент приключиха дейностите по провеждане на изпитания на линия 58ZC058P01ELPL-S  и газоподаването е възстановено.

Необходимо е да бъдат предприети действия по рестарт на газовите уреди от съответните ползватели, съгласно инструкциите от производителя/монтажника.

В случай на нужда, за следните населени места с. Григорево, с. Мусачево и с. Равно поле, може да се обърнете към нас на посочените контакти: +359 88 2285913; +359 88 2314783

 

Извиняваме се за причиненото неудобство!

„Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД