Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Уведомление за приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност | Газо-енергийно дружество Елин Пелин
August 5, 2022 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

Уважаеми абонати на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД,

Във връзка с приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ. бр. 52 от 05.07.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона, бихме искали да Ви уведомим следното:

  1. Съгласно §15д, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗДДС, намалената ставка на данъка 9 на сто за природен газ ще се прилага по отношение на всички получатели на природен газ, за които доставката е с място на изпълнение на територията на страната, при внос или вътреобщностно придобиване.
  2. Намалената ставка засяга единствено размера на прилаганата ставка на данъка, което не води до промяна на съществуващите в ЗДДС изисквания за определяне на данъчната основа на доставката, включително в случайте на съпътстваща доставка.
  3. Предвид горното, независимо че при доставките на природен газ по мрежа е налице комплексна доставка, която се състои от доставка на стока (природен газ) и доставка на услуги (разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ), прилагането на ставка 9 на сто е приложима само за доставката на природен газ.
  4. В тази връзка „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД ще изготвя отделни фактури: самостоятелна фактура за доставка на природен газ с намалената ставка на данъка 9 на сто и втора фактура за доставка на услуги.

 

 

С уважение,

 

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД