January 17, 2022 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

Във връзка с влошената епидемиологична обстановка и големият брой новорегистрирани случаи на заразени с COVID-19 в страната, препоръчваме плащането на всички текущи задължения към “Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД да става чрез следните каси:

  1. EASYPAY

https://www.easypay.bg/site/?p=offices

  1. FASTPAY

https://fastpay.bg/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8/

  1. EPAY

https://www.epay.bg/v3main/front

  1. ПО БАНКОВ ПЪТ, ПО СМЕТКА НА ДРУЖЕСТВОТО: IBAN: BG87RZBB91551009906343

ЗА ЦЕЛТА ИНДЕНТИФИКАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕ ИЗВЪРШВА С КИН- НОМЕРА, ПОСОЧЕН ВЪВ ФАКТУРАТА

съобщение плащане