Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Полезни Съвети | Газо-енергийно дружество Елин Пелин

Какви са предимствата на природния газ?

1. Икономически предимства

 • по-ниските разходи за отпление;
 • висока степен на комфорт при експлоатация на газовите инсталации и съоръжения;
 • 96% коефициент на полезно действие;
 • възможност за изпозлване на последно поколение технологии за управление на консумацията на природен газ;
 • непрекъснатост в процеса на директна доставка до крайния потребител, независещ от динамиката на атмосферните условия;
 • възможност за регулиране на потреблението и оптимизиране на отоплителния процес чрез въвеждане на  програмируеми модули;
 • възможност за осъществяване на пряк контрол от крайния потребител по отношение на консумираните количества природен газ;

2. Социални предимства

 • намаляване на безработицата в регионален план чрез създаване на нови работни места като резултат от развитие на  газоразпределителната инженерна инфраструктура;
 • създаване на благоприятен социален и здравословен климат в обектите, преминали към природен газ като суровинен и енергиен източник;
 • повишаване степента на фирмената и продуктова конкурентноспособност чрез формиране на по-ниска себестойност на произвежданите изделия;
 • създаване на възможности за разкриване на нови произвоства, базирани на нови технологии, работещи само с природен газ;
 • гарантирано качество и количество на доставяния природен газ и отстраняване на възможностите за манипулация;
 • елиминиране на възможностите за кражби на доставяния природен газ и на тази база формиране на пълна равнопоставеност между отделните потребители;

3. Екологични предимства

 • драстично намаляване  на отделяните емисии  CO2
 • намаляване на отделяните емисии NOx
 • премахване на отделяните емисии  SO2
 • съхраняване чиатотата на почвите, въздуха и водите

По какъв начин може да използваме природния газ за битови нужди?

1. Отопление

природният газ за отопление изисква потребителят да направи определени разходи, основните от които са:

 • изграждане на връзка със съответната част от разпределителната мрежа
 • проектиране и изграждане на вътрешна сградна инсталация;
 • проектиране и изграждане на отоплителна иинсталация в случай, че към момента няма изградена такава;
 • закупуване и монтиране на газов котел и/или газови конвектори;
 • с цел оптимизация на разходите за отопление с природен газ, препоръчително е да бъдат монтирани такива газови уреди, които са съобразени с реално отопляемата жилищна площ. Удачно би било монтиране на т.нар. стайни програматори, с които да се оптимизира отоплителния процес, а също така е препоръчително и топлоизолирането на съответното жилище.

2. Битово горещо водоснабдяване

осигуряването на гореща вода за битови нужди може да се постигне чрез бойлер, работещ на природен газ или чрез т. нар. двуконтурен котел, при който се подграява вода, както за нуждите на изградената отоплителна инсталация, така и за битова гореща вода.

3. Готвене на природен газ

за целта се използват различни газови готварски печки и/или  газови котлони и фурни за вграждане, работещи на природен газ и отличаващи се с висока степен на енергийна ефективност.

Кои са основните правила, които трябва да спазваме за да ограничим до минимум възможностите от възникване на нежелана авария на изградената вътрешна газова инсталация?

 

 • Сюблюдавайте изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.
 • Спазвайте законовите изисквания за провеждане на задължителен годишен преглед на ползваните от Вас газова инсталация и уреди  на природен газ, осъществен от лицензиран инспектор за технически надзор;
 • Задължително сключете договр за сервизно обслужване с лицезнираната фирмата, изградила Вашата газова инсталация или с друга лицензирана фирма за поддръжка или експлоатация на газови инсталации;
 • Периодично проверявайте изправността на наличното газово оборудване;
 • При констатирана неизправност или теч на природен газ в никакъв случай не предприемайте сами действия  по тяхното отстраняване, освен в случайте, в които  изрично сте съгласували своите действия с фирмата, поддържаща Вашата инсталация или с  представител на “Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД.
 • В случай на констатирана неизправност на газовото оборудване незабавно се свържете с фирмата, изградила и поддържаща Вашата  газова инсталация. Свържете се с представител на “Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД на посочените в секция “Контакти” телефони;
 • При констатирано прекъсване от Ваша страна на газопдаването, изгасете всички газови уреди и се свържете с представител на фирмата, изградила и поддържаща Вашата  газова инсталация. Свържете се с представител на “Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД на посочените в секция “Контакти” телефони.
 • Природният газ доставян до Вас е одориран и има специфичен мирис. При констатиране изтичане или мирис на природен газ незабавно:
 • преустановете изпозлването на всички монтирани газови  уреди;
 • затворете крановете към и на самите монтирани газови уреди;
 • незабавно отворете всички възможни прозорци за проветряване на помещенията в жилището;
 • не пушете, не палете огън, на палете и не гасете електрическо осветление и електроуреди;
 • по възможност изведете останалите хора от жилището или съответната жилищна сграда;
 • незабавно се свържете представител на “Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” ЕООД на посочените в секция “Контакти” телефони.