Sun Sun
Sun Sun Sun

 

I. Цени за продажба на природен газ за периода Юли 2018 г. – Септември 2018 г.

  1. Решение No Ц-8 от 29.06.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
  2. Заповед No Ц-26 от 29.06.2018 г.

Забележки:

  • 1. В посочените цени са включени:
    • 1.1. Прогнозна цена за пренос през газопреносната мрежа за периода 01.7.2018 г.-30.09.2018 г. в размер на 4,61 лв за 1000 н.куб.м.
    • 1.2. Прогнозна цена за достъп до газопреносната мрежа за периода 01.7.2018 г.-30.09.2018 г. в размер на 30,82 лв за 1000 н.куб.м.
  • 2. Всички посочени цени са без включен ДДС и акциз.
  • 3. Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие. След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цените за достъп и за пренос, спрямо определените прогнозни цени.

II. Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа

  1. Заповед No Ц-23 от 29.12.2017 г.
Copyright © Газо-енергийно дружество Елин Пелин За нас | Новини | Цени | Документи | Контакти