Sun Sun


Съобщение от 10.04.2019

Цени за продажба на природен газ за периода Април 2019 г. – Юни 2019 г.

 1. Решение № Ц-10 от 28.03.2019г. на КЕВР
 2. Заповед No Ц-9 от 29.03.2019 г.

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; доп., бр. 17 от 2014 г.; изм. с Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 65 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 52 от 2018 г.), считано от 01.01.2019г. цените за потребеното количество природен газ ще се изчисляват в левове за енергийни единици – MWh.

Подмяна на средствата за търговско мерене (разходомери за газ) във връзка с последваща метеорологична проверка.

За да се гарантира точното и правилно отчитане на разхода на газ, средствата за измерване (или така наречените разходомери) преминават през първоначален и последващ контрол.
Това е законово задължение на газоразпределителното дружество и е в полза на потребители те , за да се гарантират качество и точност на измерването.

Подмяната на уредите ще се извърши в периода от 08.04.2019 година до 31.05.2019 година в град Елин Пелин по следните улици:

 1. бул. Витоша
 2. бул. България
 3. бул. София
 4. пл. Независимост
 5. ул. Алеко Константинов
 6. ул. Васил Априлов
 7. ул. Васил Левски
 8. ул. Десислава
 9. ул. Добри Чинтулов
 10. ул. Екзарх Антим I
 11. ул. Екзарх Йосиф
 12. ул. Здравец
 13. ул. Иван Асен I
 14. ул. Иван Вазов
 15. ул. Иглика
 16. ул. Искър
 17. ул. Калоян
 18. ул. Неофит Бозвели
 19. ул. Неофит Рилски
 20. ул. Никола Йонков Вапцаров
 21. ул. Кирил и Методий
 22. ул. Климент Охридски
 23. ул. Кольо Фичето
 24. ул. кочо Чистеменски
 25. ул. Лев Толстой
 26. ул. Лозенец
 27. ул. Любен Каравелов
 28. ул. Максим Горки
 29. ул. Марица
 30. ул. Минзухар
 31. ул. Мургаш
 32. ул. Плиска
 33. ул. Синчец
 34. ул. Стара планина
 35. ул. Стефан Караджа
 36. ул. Хаджи Димитър
 37. ул. Хан Аспарух
 38. ул. Хан Крум
 39. ул. Цар Асен I
 40. ул. Цар Симеон
 41. ул. Шипка

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Подмяна на средствата за търговско мерене (разходомери за газ) във връзка с последваща метеорологична проверка.

За да се гарантира точното и правилно отчитане на разхода на газ, средствата за измерване (или така наречените разходомери) преминават през първоначален и последващ контрол.
Това е законово задължение на газоразпределителното дружество и е в полза на потребители те , за да се гарантират качество и точност на измерването.

Подмяната на уредите ще се извърши в периода от 08.02.2019 година до 18.03.2019 година в град Елин Пелин по следните улици:

 1. бул. Витоша
 2. бул. Новоселци
 3. ул. Алеко Константинов
 4. ул. Борис I
 5. ул. Гайдарец
 6. ул. Детелина
 7. ул. Дунав
 8. ул. Екзарх Йосиф
 9. ул. Зорница
 10. ул. Ивайло
 11. ул. Иван Асен II
 12. ул. Иглика
 13. ул. Кольо Фичето
 14. ул. Любен Каравелов
 15. ул. Неофит Бозвели
 16. ул. Неофит Рилски
 17. ул. Славянска
 18. ул. Софроний Врачански
 19. ул. Стефан Караджа
 20. ул. Трети март
 21. ул. Филип Тотю
 22. ул. Хаджи Димитър

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Съобщение от 28.01.2019

Цени за продажба на природен газ за периода Януари 2019 г. – Март 2019 г.

 1. Решение No Ц-19 от 28.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 2. Заповед No Ц-28 от 28.12.2018 г.

Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; доп., бр. 17 от 2014 г.; изм. с Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС на РБ – бр. 65 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 52 от 2018 г.), считано от 01.01.2019г. цените за потребеното количество природен газ ще се изчисляват в левове за енергийни единици – MWh.

Подмяна на средствата за търговско мерене (разходомери за газ) във връзка с последваща метеорологична проверка.

За да се гарантира точното и правилно отчитане на разхода на газ, средствата за измерване (или така наречените разходомери) преминават през първоначален и последващ контрол.
Това е законово задължение на газоразпределителното дружество и е в полза на потребителите, за да се гарантират качество и точност на измерването.

Подмяната на уредите ще се извърши в периода от 22.01.2019 година до 11.02.2019 година в град Елин Пелин по следните улици:

 1. бул. Витоша
 2. ул. Акация
 3. ул. Ангел Кънчев
 4. ул. Асен Златаров
 5. ул. Вихрен
 6. ул. Гео Милев
 7. ул. Георги Сава Раковски
 8. ул. Елин Пелин
 9. ул. Здравец
 10. ул. Йоан Екзарх
 11. ул. Патриарх Евтимий
 12. ул. Петко Р. Славейков
 13. ул. Сан Стефано
 14. ул. Средец
 15. ул. Христо Ботев
 16. ул. Черноризец Храбър
 17. ул. Янтра

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Подмяна на средствата за търговско мерене (разходомери за газ) във връзка с последваща метеорологична проверка.

За да се гарантира точното и правилно отчитане на разхода на газ, средствата за измерване (или така наречените разходомери) преминават през първоначален и последващ контрол.
Това е законово задължение на газоразпределителното дружество и е в полза на потребителите, за да се гарантират качество и точност на измерването.

Подмяната на уредите ще се извърши в периода от 14.01.2019 година до 28.01.2019 година в град Елин Пелин по следните улици:

 1. бул. Новоселци
 2. ул. Лесновска
 3. ул. Никола Петков
 4. ул. Средна гора
 5. ул. Бузлуджа
 6. ул. Чавдар войвода
 7. ул. Шейново
 8. ул. Захари Стоянов
 9. ул. Тодор Каблешков
 10. ул. Баба Тонка Обретенова
 11. ул. Петър Берон
 12. ул. Преслав

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Съобщение от 02.01.2019

Съобщение за поетапна подмяна на уреди за търговско мерене (разходомери за газ) за извършване на метрологична проверка. Подмяната ще започне от 02.01.2019 година до 14.01.2019 година и ще бъдат подменяни разходомерите по следните улици в село гара Елин Пелин:

 1. ул. Рила
 2. ул. Кирил и Методий
 3. ул. Райна Княгиня
 4. ул. Спартак
 5. ул. Стара планина
 6. ул. Стефан Стефанов
 7. ул. Хан Крум

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Съобщение от 07.12.2018

Съобщение за поетапна подмяна на уреди за търговско мерене (разходомери за газ) за извършване на метрологична проверка. Подмяната ще започне от 10.12.2018 година до 25.12.2018 година и ще бъдат подменяни разходомерите по следните улици в село гара Елин Пелин:

 1. ул. Рила
 2. ул. Мак
 3. ул. Граничар
 4. ул. Искър
 5. ул. Св. Константин и Елена
 6. ул. Райко Даскалов
 7. ул. Райна Княгиня
 8. ул. Спартак
 9. ул. Стара планина
 10. ул. Цар Симеон
 11. ул. Шипка
 12. ул. Средна гора

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Съобщение от 30.11.2018

Уважаеми клиенти,
С настоящото Ви уведомяваме за настъпила промяна в обслужващата банка и банковата сметка на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД. Считано от 01.12.2018г. може да превеждате вашите задължения по следната банкова сметка:

IBAN BG87RZBB91551009906343
Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

Съобщение от 22.11.2018

„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД уведомява всички свои клиенти, че за периода от 26.11.2018 г. до 25.12.2018 г. ще бъде извършена поетапна подмяна на уредите за търговско мерене (разходомери за газ) в село Гара Елин Пелин за извършване на метрологична проверка. Ще бъдат подменяни разходомерите по следните улици:

 1. ул. Алеко Константинов
 2. ул. Арда
 3. ул. Георги Бенковски
 4. ул. Детелина
 5. ул. Дюля
 6. ул. Керамик
 7. ул. Кирил и Методий
 8. ул. Крушовица
 9. ул. Лесновска
 10. ул. Липа
 11. ул. Люляк
 12. ул. Марица
 13. ул. Първи май
 14. ул. Синанец
 15. ул. Стефан Стефанов
 16. ул. Тунджа
 17. ул. Хан Крум
 18. ул. Хемус
 19. ул. Явор

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Съобщение от 28.09.2018

Цени за продажба на природен газ за периода Октомври 2018 г. – Декември 2018 г.

 1. Решение No Ц-14 от 28.09.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 2. Заповед No Ц-27 от 28.09.2018 г.

Забележки:

 • 1. В посочените цени са включени:
  • 1.1. Прогнозна цена за пренос през газопреносната мрежа за периода 01.10.2018 г.-31.12.2018 г. в размер на 4,23 лв за 1000 н.куб.м.
  • 1.2. Прогнозна цена за достъп до газопреносната мрежа за периода 01.10.2018 г.-31.10.2018 г. в размер на 20,63 лв за 1000 н.куб.м.
 • 2. Всички посочени цени са без включен ДДС и акциз.
 • 3. Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие. След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цените за достъп и за пренос, спрямо определените прогнозни цени.

Съобщение от 12.07.2018

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Считано от 12.07.2018 г. „Газо-енергино дружество-Елин Пелин“ ЕООД Ви информира, че разширява каналите за погасяване на текущите задължения за доставен и консумиран природен газ за лицензираната територия на Община Елин Пелин. Уведомяваме Ви, че от горепосочената дата може да заплащате текущите си фактури за природен газ в касите на EASYPAY в цялата страна и чрез EPAY като за целта следва да се идентифицирате с Вашия КИН-номер, отразен в издадените фактури. Всички просрочени (стари) задължения, които не са погасени от Вас може да бъдат заплатени на място в касовия център на „Газо-енергино дружество-Елин Пелин“ ЕООД на адрес гр. Елин Пелин, бул. „София“№ 13, ет. 4 или по банков път.

Съобщение от 29.06.2018

Цени за продажба на природен газ за периода Юли 2018 г. – Септември 2018 г.

 1. Решение No Ц-8 от 29.06.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 2. Заповед No Ц-26 от 29.06.2018 г.

Забележки:

 • 1. В посочените цени са включени:
  • 1.1. Прогнозна цена за пренос през газопреносната мрежа за периода 01.7.2018 г.-30.09.2018 г. в размер на 4,61 лв за 1000 н.куб.м.
  • 1.2. Прогнозна цена за достъп до газопреносната мрежа за периода 01.7.2018 г.-30.09.2018 г. в размер на 30,82 лв за 1000 н.куб.м.
 • 2. Всички посочени цени са без включен ДДС и акциз.
 • 3. Окончателната цена за достъп се изчислява на база на разходите за капацитетни продукти за тримесечие. След изтичане на всяко тримесечие, се извършва корекция на цените за достъп и за пренос, спрямо определените прогнозни цени.

Съобщение от 22.06.2018

„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД уведомява всички свои клиенти, че за периода от 14.00 ч. на 29.06.2018 г. до 14.00 ч. на 30.06.2018 г. ще пристъпи към планова профилактика на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Елин Пелин. В посочения времеви интервал е възможно да има нарушения в снабдяването с природен газ или временно преустановяване на доставките за определени части на територията на града. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

С уважение,
„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД

Съобщение от 02.05.2018

Във връзка с въвеждане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г,, молим в срок до 24.05.2018 г. всички титуляри по договори да се явят лично в офиса на "Газо-енергийно дружество-Елин Пелин" ЕООД във връзка с предоставяне на писмено съгласие за събиране, обработване, използване, съхраняване , обработка и изтриване на лични данни.

Съобщение от 16.04.2018

Цени за продажба на природен газ за периода Април 2018 г. – Юни 2018 г.

 1. Решение No Ц-7 от 30.03.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
 2. Заповед No Ц-25 от 03.04.2018 г.

Съобщение от 03.10.2017

На основание чл. 38 и чл.39 от Общите условия към договорите за доставка на природен газ за битови нужди, „Газо-енергийно дружество –Елин Пелин“ ЕООД уведомява всички свои битови клиенти с повече от две просрочени и неплатени сметки, че в срок до 15.10.2017 г. следва да погасят натрупаните от тях задължения. В случай, че задълженията не бъдат погасени в посочения срок, „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД ще пристъпи към преустановяване на газоподаването към всички некоректни длъжници без да носи отговорност за причинени вреди и/или пропуснати ползи. Газоподаването ще бъде подновено след погасяване на всички задължения в т.ч. главници, лихви и дължими разходи спиране и възстановяане на газоподаването.

Съобщение от 29.09.2017

Цени за продажба на природен газ за периода Октомври 2017 г. – Декември 2017 г.

Решение No Ц-22 от 29.09.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Съобщение от 01.07.2017

Цени за продажба на природен газ за периода Юли 2017 г. – Септември 2017 г.

Решение No Ц-16 от 01.07.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Съобщение от 31.03.2017

Цени за продажба на природен газ за периода Април 2017 г. – Юни 2017 г.

Решение No Ц-5 от 31.03.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Съобщение от 30.12.2016

Цени за продажба на природен газ за периода Януари 2017 г. – Март 2017 г.

Решение No Ц-42 от 30.12.2016 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Съобщение от 30.09.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 30.09.2016 г., като разгледа заявление с вх. No Е-15-20-37 от 10.09.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за IV тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносна мрежа, както и събраните данни от проведено на 27.09.2016 г. открито заседание...

За повече информация натиснете тук.

Съобщение от 18.07.2016 г.

ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД притежаващо лицензия номер Л-393-08/ 17.09.2012 г. за дейността «разпределение на природен газ» и лицензия номер Л-393-12/ 17.09.2012 г. за дейността «снабдяване с природен газ от краен снабдител» и двете за обособената територия на Община Елин Пелин за срок от 35 г, има удоволствието да уведоми всички свои бъдещи клиенти от битовия сектор, че стартира своето участие в газовия проект DESIREE GASS.

За повече информация натиснете тук.

Съобщение от 30.06.2016 г.

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД уведомява всички свои клиенти, че считано от 01.07.2016 г. на основание Решение № Ц-16/28.06.2016 г. на КЕВР, въвежда нови цени за продажба на природен газ.

No Ц - 16 от 28.06.2016 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Съобщение от 01.04.2016 г.

„ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД уведомява всички свои клиенти, че считано от 01.04.2016 г. на основание Решение № Ц-4/31.04.2016 г. на КЕВР, въвежда нови цени за продажба на природен газ.

Решение No Ц-4 от 31.03.2016 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Съобщение от 19.11.2015 г.

Във връзка с изтичане срока на досега действащия договор за доставка на природен газ и сключването на нов такъв между Обществения доставчик „Булгаргаз” ЕАД и „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД за периода 01.01.2016-01.01.2019 г., приложено на вниманието на всички стопански потребители, клиенти на дружеството предоставяме нов договор, регламетиращ договорните ни отношения за описания период, в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 7, т.1 от Правилата за търговия с природен газ, приети с решение на КЕВР от 2015г. и на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за енергетиката.

Договорът влиза в сила от 08.00 ч. на 01.01.2016 г. и е със срок на действие до 08.00 ч. на 01.01.2019 г. Приложено на Вашето внимание прилагаме два броя подписани и подпечатани от наша страна комплекта от описаните по-долу документи.

Сключването на новите договори ще бъде извършено в срок не по-късно от 28.12.2015 г, като считано от 01.01.2016 г. газоподаването към потребителите, които са с неуредени договорни отношения ще бъде прекратено, като „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД няма да носи отговорност за причинени вреди и/или пропуснати ползи от Ваша страна.

Обръщаме Ви внимание, че следва да попълните точно данните в Приложение №8 „Данни за Клиента“, като задължително следва да посочите адрес на електронна поща за водене на оперативна корспонденция помежду ни или факс.

При наличие на допълнителни въпроси от Ваша страна, може да се свържете с представители на дружеството на тел. 072 5 60215, на електронна поща gass_elinpelin@abv.bg или на място в офиса на дружеството.

Приложено на Вашето внимание предоставяме текста на новия договор заедно със съпътстващите го приложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ 2016

Съобщение от 17.07.2014 г.

   „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД уведомява своите клиенти, че е изготвен Проект на Общи условия на договорите за продажба на природен газ и на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребителите в обособената територия на Община Елин Пелин.

    Клиентите могат да се запознаят с проекта в офиса на Дружеството, както и на Интернет страницата на „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД считано от 17.07.2014 г.

   Предложения по проекта се приемат на адрес: гр. Елин Пелин, 2100, бул.”София” №13, ет.4 или на телефон: 072 5 60 215 в срок до 19.08.2014 г.

   Публичното обсъждане на проекта на Общи условия ще се проведе от 10.00 часа на 21.08.2014 г. в офиса на Дружеството в гр. Елин Пелин, 2100, бул.”София” №13.

   Проекта на новите Общи условия на договорите за продажба на природен газ и на договорите за пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи на потребителите в обособената територия на Община Елин Пелин може да намерите тук:


Документ ПРОЕКТ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО - ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ И НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИ НА ЕЛИН ПЕЛИН
Copyright © Газо-енергийно дружество Елин Пелин За нас | Новини | Цени | Документи | Контакти