Sun Sun

 

I. Общи условия, лицензи, правила и заявления.

Документ Методика за отчитане и привеждане към стандартни условия показанията на разходомерни системи за природен газ.
Документ Копие от лицензиите, издадени ни от ДКЕВР.
Документ Общи условия на договорите за доставка на природен газ
за битови нужди, утвърдени от ДКЕВР.
Документ Общи условия на договорите за доставка на природен газ
за стопански нужди, утвърдени от ДКЕВР.
Документ Правила за работа с потребителите, утвърдени от ДКЕВР.
Документ Заявление за битови потребители 1 (pdf)
Документ Заявление за битови потребители 2 (pdf)
Документ Заявление за стопански потребители (pdf)
Документ Декларация за битови потребители (pdf)

 

II. Образци и приложения за договори за доставка на природен газ за стопански нужди.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ 2016

 

Copyright © Газо-енергийно дружество Елин Пелин За нас | Новини | Цени | Документи | Контакти