Цени природен газ

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2022 г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2022 г. Решение Ц-25 от 01.11.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.11.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.10.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.10.2022г. Решение Ц-24 от 01.10.2022 на КЕВР на КЕВР Заповед цени в сила от 01.10.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2022г. Решение Ц-23 от 01.09.2022 на КЕВР на КЕВР Заповед цени в сила от 01.09.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.08.2022г.

Решение No Ц-22 от 12.08.2022г.  на КЕВР Заповед No Ц-8 от 15.08.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.07.2022г.

Решение No Ц-21 от 12.07.2022г  на КЕВР Заповед No Ц-7 от 13.07.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.06.2022г.

Решение Ц-16 от 10.06.2022 на КЕВР Заповед No Ц-6 от 13.06.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2022г. Решение на КЕВР Ц-14 от 13.05.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.05.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г. Решение Ц-13 от 01.04.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.04.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2022г.

Решение Ц-9 от 07.03.2022г. на КЕВР Заповед No Ц-3 от 07.03.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г. Решение Ц-7 от 01.02.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.02.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…