Цени

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2022г. Решение на КЕВР Ц-14 от 13.05.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.05.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г. Решение Ц-13 от 01.04.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.04.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2022г.

Решение Ц-9 от 07.03.2022г. на КЕВР Заповед No Ц-3 от 07.03.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г. Решение Ц-7 от 01.02.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.02.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.01.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.01.2022г. Решение Ц-1 от 01.01.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.01.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.12.2021г.

Решение Ц-41 от 01.12.2021. на КЕВР Заповед No Ц-12 от 01.12.2021. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2021г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2021г. Решение Ц-37 от 01.11.2021 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.11.2021 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2021г.

 Решение Ц-34 от 01.09.2021 на КЕВРна КЕВР  Заповед цени в сила от 01.09.2021 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.08.2021г.

Решение Ц-32 от 01.08.2021 на КЕВР на КЕВР Заповед цени в сила от 01.08.2021 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба…