Новини

Важно съобщение за потребителите на природен газ!

Уважаеми клиенти, Във връзка с извършване на неотложни строителни дейности на основен разпределитен газопровод от газоразпределителната мрежа на „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД, уведомяваме Ви, че считано от 10.10.2022 г. (понеделник) са…

“Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване на цени за регулаторен период 2023 г. – 2027 г. за клиенти на територията на община Елин Пелин

На основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, “Газо-енергийно дружество - Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване…

Уведомление за приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност

Уважаеми абонати на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД, Във връзка с приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приет със Закона за държавния бюджет на Република…

Нов електронен портал за проверка на фактурите за газ

Уважаеми абонати на “Газо-енергийно дружество Елин Пелин”  ЕООД, Във връзка с изготвянето на нов електронен потребителски портал ви уведомяваме следното: Считано от 01.04.2022 год., “Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД извърши…

Относно програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ

През м. януари 2022 г. е одобрена програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТЕКУЩИ СМЕТКИ

Във връзка с влошената епидемиологична обстановка и големият брой новорегистрирани случаи на заразени с COVID-19 в страната, препоръчваме плащането на всички текущи задължения към "Газо-енергийно дружество - Елин Пелин" ЕООД…