Alexander Usev

View all authors posts further down below.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.05.2022г. Решение на КЕВР Ц-14 от 13.05.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.05.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.04.2022г. Решение Ц-13 от 01.04.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.04.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във…

Нов електронен портал за проверка на фактурите за газ

Уважаеми абонати на “Газо-енергийно дружество Елин Пелин”  ЕООД, Във връзка с изготвянето на нов електронен потребителски портал ви уведомяваме следното: Считано от 01.04.2022 год., “Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД извърши…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.03.2022г.

Решение Ц-9 от 07.03.2022г. на КЕВР Заповед No Ц-3 от 07.03.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от…

Относно програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ

През м. януари 2022 г. е одобрена програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.02.2022г. Решение Ц-7 от 01.02.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.02.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТЕКУЩИ СМЕТКИ

Във връзка с влошената епидемиологична обстановка и големият брой новорегистрирани случаи на заразени с COVID-19 в страната, препоръчваме плащането на всички текущи задължения към "Газо-енергийно дружество - Елин Пелин" ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.01.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.01.2022г. Решение Ц-1 от 01.01.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.01.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка…