Alexander Usev

View all authors posts further down below.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2022 г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.11.2022 г. Решение Ц-25 от 01.11.2022 на КЕВР Заповед цени в сила от 01.11.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.10.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.10.2022г. Решение Ц-24 от 01.10.2022 на КЕВР на КЕВР Заповед цени в сила от 01.10.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД…

Важно съобщение за потребителите на природен газ!

Уважаеми клиенти, Във връзка с извършване на неотложни строителни дейности на основен разпределитен газопровод от газоразпределителната мрежа на „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД, уведомяваме Ви, че считано от 10.10.2022 г. (понеделник) са…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2022г.

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.09.2022г. Решение Ц-23 от 01.09.2022 на КЕВР на КЕВР Заповед цени в сила от 01.09.2022 на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“…

“Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване на цени за регулаторен период 2023 г. – 2027 г. за клиенти на територията на община Елин Пелин

На основание изискванията на чл. 33 от Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, “Газо-енергийно дружество - Елин Пелин” ЕООД обявява предложението си за утвърждаване…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.08.2022г.

Решение No Ц-22 от 12.08.2022г.  на КЕВР Заповед No Ц-8 от 15.08.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №…

Уведомление за приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност

Уважаеми абонати на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД, Във връзка с приета промяна в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), приет със Закона за държавния бюджет на Република…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.07.2022г.

Решение No Ц-21 от 12.07.2022г  на КЕВР Заповед No Ц-7 от 13.07.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №…

Цени за продажба на природен газ в сила от 01.06.2022г.

Решение Ц-16 от 10.06.2022 на КЕВР Заповед No Ц-6 от 13.06.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от…