Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/itransformers/gas-elinpelin.eu/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Цени за продажба на природен газ в сила от 01.12.2022г | Газо-енергийно дружество Елин Пелин
December 5, 2022 Газо-енергийно дружество Елин Пелин

1. Решение Ц-26 от 01.12.2022 на КЕВР
2. Заповед No Ц-13 от 02.12.2022г. на Управителя на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД
Във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на
природния газ (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; доп., бр. 17 от 2014 г.; изм. с Решение № 15465 от 18.12.2014
г. на ВАС на РБ – бр. 65 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г.; доп., бр. 52 от 2018
г.), считано от 01.01.2019г. цените за потребеното количество природен газ ще се изчисляват в левове за
енергийни единици – MWh.