April 6, 2022 Alexander Usev

Уважаеми битови абонати за ваше улеснение Газо-енергийно дружество Елин Пелин ЕООД считано от 06.04.2022 година предлага

изпращането на фактурите за потребен природен газ по електронна поща. За тази цел е необходимо да попълните и подпишете

приложената декларация (Декларация – получаване фактура на E-mail) и след това да я изпратите на имейл:

gass_elinpelin@abv.bg или на място в офиса на дружеството.