April 5, 2022 Alexander Usev

Уважаеми абонати на “Газо-енергийно дружество Елин Пелин”  ЕООД,

Във връзка с изготвянето на нов електронен потребителски портал ви уведомяваме следното:

  1. Считано от 01.04.2022 год., “Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД извърши необходимите действия по осигуряване на електронен достъп до издаваните фактури на своите абонати и направи предварителната им регистрация.
  2. За вход в електронната платформа е необходимо да бъдат въведени потребителско име и парола, които са изписани в левия долен ъгъл на фактурата за изразходвания природен газ през месец март 2022 година. Същата се получава на касата на дружеството, находящо се на адрес: гр. Елин Пелин, бул. София №13, ет. 4, стая №2.
  3. Начин за проверка на фактури:

На следната интернет страница https://invoice.gas-elinpelin.eu/ може да проверите издадените ви фактури за периода 01.01-31.03.2022 год.