September 20, 2021 gedep1

Багер скъса отклонение на разпределителен газопровод, село Нови хан на ул. “Александър Стамболийски”, на 20 септември, понеделник в 9 часа. Причината е, че се извършват строителни дейности по подмяна на водопроводна мрежа.

Аварията ще остави за няколко часа битови потребители без синьо гориво. Нито за миг нарушаването на газопровода не е застрашило жителите на квартала. Природният газ е по-лек от въздуха и се издига бързо в горните слоеве на атмосферата.

Аварийните екипи работят и скоро ще включат отново газовото разклонение в системата.

Във връзка с извършване на строително-монтажните работи по подмяна на водопровода се очакват и бъдещи затруднения в газоподаването.