July 1, 2020 gedep1

Във връзка с изискванията на Закона за допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г.,бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г. и бр. 25 от 2020 г.), КЕВР взе решения за утвърждаване на цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ, както следва:

Месец Доставна цена на Булгаргаз (лв./MWh) – стара Доставна цена на Булгаргаз (лв./MWh) – нова Изменение %
5 август 2019г. – 31 август 2019г. 44.90 29.28 -34.79
1 септември 2019г. – 30 септември 2019г. 44.90 29.49 -34.32
1 октомври 2019г. – 31 октомври 2019г. 44.85 35.01 -21.94
1 ноември 2019г. – 30 ноември 2019г. 44.85 38.62 -13.89
1 декември 2019г. – 31 декември 2019г. 44.85 40.21 -10.35
1 януари 2020г. – 31 януари 2020г. 44.04 37.82 -14.12
1 февруари 2020г. – 29 февруари 2020г. 44.04 33.81 -23.23
1 март 2020г. – 31 март 2020г. 44.04 30.10 -31.65

Решения на КЕВР – стари цени:

 1. Цени Юли – Септември 2019г. – Решение Ц-16/28.06.2019г.
 2. Цени Октомври – Декември 2019г. – Решение Ц-31/30.09.2019
 3. Цени Януари – Март 2020г. -Решение Ц-1/01.01.2020

Решения на КЕВР – нови цени:

 1. Цени Август 2019г. – Решение Ц-15/08.05.2020г.
 2. Цени Септември 2019г. – Решение Ц-16/08.05.2020г.
 3. Цени Октомври 2019г. – Решение Ц-17/13.05.2020г.
 4. Цени Ноември 2019г. – Решение Ц-18/13.05.2020г.
 5. Цени Декември 2019г. – Решение Ц-19/13.05.2020г.
 6. Цени Януари 2020г. – Решение Ц-20/20.05.2020г.
 7. Цени Февруари 2020г. – Решение Ц-21/20.05.2020г.
 8. Цени Март 2020г. – Решение Ц-22/20.05.2020г.