1. Промяна на партида:
 • Битови потребители – 20.00 лв.
 • Стопански  потребители – 40.00 лв.
 1. Възстановяване спряно газоподаване на абонати с просрочени задължения:
 • Битови потребители – 20.00 лв.
 • Стопански потребители – 60.00 лв.
 1. Съгласуване на скици, визи и предоставяне на изходни данни:
 • Битови потребители – 12.00 лв.
 • Стопански потребители – 50.00 лв.
 1. Съгласуване на инвестиционни проекти и изготвяне на становища:
 • Битови потребители – 35.00 лв.
 • Стопански потребители – 66.67 лв.
 1. Съгласуване на инвестиционни проекти и изготвяне на становища за проекти с по-голям брой чертежи от стандартните – таксите по т. 4.2 плюс 35.00 лв. на всеки допълнителен чертеж.
 2. Аварийни посещения:
 • За битови потребители с договор за абонаментно обслужване  такса – 15.00 лв.
 • За битови потребители без договор за абонаментно обслужване такса – 25.00 лв.

Посочените цени са без вкл. ДДС.